Seneste nyt

27 februar 2019

Rosendahl, Hørsholm

Rosendahl, Hørsholm  (2018-2019)
Som jord-, kloak- og belægningsentreprenør for CC Brun har vi været med til udvidelsen af Rosendahl’s domicil i Hørsholm
Udvidelsen består af en ny bygning på 2.800 m² i samme stil og design som det eksisterende, omfattende kælder-, stue-, 1. og 2. salsplan.


Vores arbejdsopgaver:
- Udgravning og bortkørsel af eks. kuperede terræn for fremtidig p-plads
- Udgravning af eks. sø for etablering af ny
- Etablering af 60 meter Ø2000 mm rørbassin
- Udgravning af byggegruber
- Indbygning af grus i og omkring bygning
- Etablering af indv. og udv. dræn, spilde- og regnvandskloak
- Etablering af regnvandspumpestationer og olieudskiller
- Gravearbejde for kabler
- Gravearbejde for vandledninger
- Etablering af græsarmering og stenbelægninger på fremtidig p-plads arealer

 

JPEG_20190222_121948159

Se mere...

HOFOR

Værket ved Marbjerg, Roskilde (2018-2019)
Som jord- og kloakentreprenør for CC Brun har vi været med til opførelsen af HOFOR’s nye Blødgørings-bygning, hvor man fjerner kalken fra vandet.
Eksisterende blødgøringsbygning ombygges og der etableres en 175 m² stor kalkpillebygning, hvor det kalk der bliver fjernet fra vandet, samles.
Vores arbejdsopgaver:


- Udgravning af byggegrube
- Indbygning af grus i og omkring bygninger
- Etablering af indv. og udv. dræn, spilde- og regnvandskloak
- Etablering af spilde-, NaOH-, og drænvandspumpestation,
- Etablering af råvandsledninger
- Etablering af Eluat og NaOH spildbeholdere

 

 

Se mere...

Bliv Struktør

 

 

Se mere...