Rosendahl, Hørsholm

Rosendahl, Hørsholm  (2018-2019)
Som jord-, kloak- og belægningsentreprenør for CC Brun har vi været med til udvidelsen af Rosendahl’s domicil i Hørsholm
Udvidelsen består af en ny bygning på 2.800 m² i samme stil og design som det eksisterende, omfattende kælder-, stue-, 1. og 2. salsplan.


Vores arbejdsopgaver:
- Udgravning og bortkørsel af eks. kuperede terræn for fremtidig p-plads
- Udgravning af eks. sø for etablering af ny
- Etablering af 60 meter Ø2000 mm rørbassin
- Udgravning af byggegruber
- Indbygning af grus i og omkring bygning
- Etablering af indv. og udv. dræn, spilde- og regnvandskloak
- Etablering af regnvandspumpestationer og olieudskiller
- Gravearbejde for kabler
- Gravearbejde for vandledninger
- Etablering af græsarmering og stenbelægninger på fremtidig p-plads arealer

 

JPEG_20190222_121948159