HOFOR

Værket ved Marbjerg, Roskilde (2018-2019)
Som jord- og kloakentreprenør for CC Brun har vi været med til opførelsen af HOFOR’s nye Blødgørings-bygning, hvor man fjerner kalken fra vandet.
Eksisterende blødgøringsbygning ombygges og der etableres en 175 m² stor kalkpillebygning, hvor det kalk der bliver fjernet fra vandet, samles.
Vores arbejdsopgaver:


- Udgravning af byggegrube
- Indbygning af grus i og omkring bygninger
- Etablering af indv. og udv. dræn, spilde- og regnvandskloak
- Etablering af spilde-, NaOH-, og drænvandspumpestation,
- Etablering af råvandsledninger
- Etablering af Eluat og NaOH spildbeholdere