HOFOR

Fælleddiget Kbh. S.                                                                                                  (2018-2019)

Som jord- og kloakentreprenør for CC Brun har vi været med til opførelsen af HOFOR’s nye lydvæg for fjernkøling på Fælleddiget i Kbh S.
Lydvæggen omkranser en kølecentral hvis formål er at levere energivenlig køling til kunder i området omkring Øresunds Boulevard.
Lydvæggen står på borede betonpæle og selve fundamentet er bjælkearmeret. Selve væggen har stålbjælker og søjler som den bærende del. Facadebeklædningen består af aluminiumisoleringsplader og uden på en trælamelbeklædning.


Vores arbejdsopgaver:
- Boring for betonpæle
- Udgravning af byggegrube
- Indbygning af grus i og omkring fundamenter
- Etablering af indv. og udv. dræn, spilde- og regnvandskloak
- Etablering af regnvandspumpestation
- Gravearbejde for rørmanifolde
- Gravearbejde for kabler
- Gravearbejde for vand- og spædevandsledninger