Seneste nyt

27 februar 2019

Rosendahl, Hørsholm

Rosendahl, Hørsholm  (2018-2019)
Som jord-, kloak- og belægningsentreprenør for CC Brun har vi været med til udvidelsen af Rosendahl’s domicil i Hørsholm
Udvidelsen består af en ny bygning på 2.800 m² i samme stil og design som det eksisterende, omfattende kælder-, stue-, 1. og 2. salsplan.


Vores arbejdsopgaver:
- Udgravning og bortkørsel af eks. kuperede terræn for fremtidig p-plads
- Udgravning af eks. sø for etablering af ny
- Etablering af 60 meter Ø2000 mm rørbassin
- Udgravning af byggegruber
- Indbygning af grus i og omkring bygning
- Etablering af indv. og udv. dræn, spilde- og regnvandskloak
- Etablering af regnvandspumpestationer og olieudskiller
- Gravearbejde for kabler
- Gravearbejde for vandledninger
- Etablering af græsarmering og stenbelægninger på fremtidig p-plads arealer

 

JPEG_20190222_121948159

Se mere...

HOFOR

Værket ved Marbjerg, Roskilde (2018-2019)
Som jord- og kloakentreprenør for CC Brun har vi været med til opførelsen af HOFOR’s nye Blødgørings-bygning, hvor man fjerner kalken fra vandet.
Eksisterende blødgøringsbygning ombygges og der etableres en 175 m² stor kalkpillebygning, hvor det kalk der bliver fjernet fra vandet, samles.
Vores arbejdsopgaver:


- Udgravning af byggegrube
- Indbygning af grus i og omkring bygninger
- Etablering af indv. og udv. dræn, spilde- og regnvandskloak
- Etablering af spilde-, NaOH-, og drænvandspumpestation,
- Etablering af råvandsledninger
- Etablering af Eluat og NaOH spildbeholdere

 

 

Se mere...

HOFOR

Fælleddiget Kbh. S.                                                                                                  (2018-2019)

Som jord- og kloakentreprenør for CC Brun har vi været med til opførelsen af HOFOR’s nye lydvæg for fjernkøling på Fælleddiget i Kbh S.
Lydvæggen omkranser en kølecentral hvis formål er at levere energivenlig køling til kunder i området omkring Øresunds Boulevard.
Lydvæggen står på borede betonpæle og selve fundamentet er bjælkearmeret. Selve væggen har stålbjælker og søjler som den bærende del. Facadebeklædningen består af aluminiumisoleringsplader og uden på en trælamelbeklædning.


Vores arbejdsopgaver:
- Boring for betonpæle
- Udgravning af byggegrube
- Indbygning af grus i og omkring fundamenter
- Etablering af indv. og udv. dræn, spilde- og regnvandskloak
- Etablering af regnvandspumpestation
- Gravearbejde for rørmanifolde
- Gravearbejde for kabler
- Gravearbejde for vand- og spædevandsledninger

Se mere...