Seneste nyt

09 november 2017

Vådområde Sidinge Fjord

Entreprisen omfatter anlægsarbejderne for vådområdeprojekt Enge ved Sidinge Fjord.

Vådområdeprojektet, der omfatter 75 ha, skal sikre en reduktion af udledningen af kvælstof og fosfor til Isefjord og Kattegat. Dette sker ved at skabe lavvandede søer i et område op mod digerne til den inddæmmede Sidinge Fjord, hvor der i dag er en landkanal langs diget. Projektarealet afvandes af to pumpestationer. Vandet fra oplandet ledes gennem vådområdet og via et stryg til landkanalen ved vådområdets østlige begrænsning, så vandrefisk uhindret kan svømme til de åbnede og genslyngede vandløb opstrøms søen og anvende dem som gyde- og opvækststrækninger.

 Sindige 1              Sindige 2

Sindige 3               Sindige 4

Se mere...
03 juli 2017

Separering af Gershøjvej og Jungshøjgård

Som underentreprenør har vi separeret 12 ejendomme på Gershøjvej, samt lavet et regnvandsbassin/nedsivning. 

Se mere...
03 juli 2017

Storstrøm Fængsel

MSE har forestået etablering af kloak-, afvanding- og spildevandssystemer samt overfladebelægningen i store dele af Storstrøm-fængslets udearealer. Samtidigt har vi stået for byggepladsdriften, som indbefatter håndtering og koordinering af de mange forskellige entreprenører, der arbejdede på området.

Storstrøm Fængsel har kostet ca. 1.3 mia. MSE andel er ca. 110 mio.

Faengsel 1     01 Storstroem Faengsel Cfmoller Photo By Torben Eskerod

02 Storstroem Faengsel Cfmoller Photo By Torben Eskerod     03 Storstroem Faengsel Cfmoller Photo By Torben Eskerod

04 Storstroem Faengsel Cfmoller Photo By Torben Eskerod     05 Storstroem Faengsel Cfmoller Photo By Torben Eskerod

Se mere...