Separering af Gershøjvej og Jungshøjgård

Som underentreprenør har vi separeret 12 ejendomme på Gershøjvej, samt lavet et regnvandsbassin/nedsivning. 

Udtalelse fra Cowi