Gravefri dræning

Gravefri dræning er en fortrinsvis billig og meget præcis form for dræning. Vores drænplov er på bælter, dette medfører et minimum af stukturskader og retablering efterfølgende.

MSE tilbyder gravefri dræning, som betyder, at vi med vores drænplov kan dræne store arealer med meget stor præcision med vores maskinstyring via Top-Con med data direkte fra projekterende til maskinerne.

Vi kan med vores drænplov nedlægge rør op til Ø200 og helt ned til 2 m dybde, vi kan selvfølgelig også lægge større rør og dybere ved gravning.

Vores direktør Jan Sørensen kan kontaktes på tlf. 40 19 22 47 eller mail: jls@mse-as.dk, hvis I vil have yderligere oplysninger eller konkrete tilbud og priser.